نوحه نابشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

حاج نادر جوادی-بو غملی دودمانیندن(ترکی فاطمیه) - نوحه ناب

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
nohenab

این مطلب توسط ارسال شده است.

نظرات و ارسال نظر